Generalforsamling i Kreativ Fritid Juelsminde

Tirsdag den 30. april 2024 kl. 19 Af hensyn til forplejning skal man tilmelde sig på hjemmesiden eller mail.

DAGSORDEN:

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Beretning fra formand

3.      Beretning fra Skoleleder

4.      Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

5.      Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år 

6.      Fastsættelse af kontingent

7.      Indkommende forslag: 

8.      Valg af bestyrelsen 

·         På valg er: 

·         Randi Andersen                                           modtager genvalg

·         Hanne Anderson                                          modtager genvalg

·         Lone Bang Andersen                                   modtager genvalg

·         Suppleant: Iben  Petersen                           modtager genvalg 

·         Suppleant: Jonna Lund                                 modtager genvalg

 

Valg af revisor og revisorsuppleant

·         Revisor suppleant Emmy Hansen                      modtager genvalg

 

Eventuelt. Kreativ Fritid Juelsminde
Skipperparken 1
7130 Juelsminde

Skoleleder: Bibi Blenker

Telefon: 22986446

Mail: kreativfritidjuelsminde@gmail.com

CVR: 27319211

Medlem af Fora